Vad kostar det att
outsourca mötesbokning?

Att outsourca mötesbokning är ett sätt för företag att spara tid, pengar och resurser. Det kan dock vara svårt att veta vad kostnaden för en sådan tjänst är. Kostnaderna för att outsourca mötesbokning kan variera beroende på ett antal faktorer, bland annat:

  • Typen av tjänst

Det finns olika typer av mötesbokningstjänster tillgängliga, och varje typ har sina egna unika kostnader. Vissa företag erbjuder timbaserade tjänster, medan andra erbjuder prestationsbaserade tjänster. 

  • Er målgrupp och den tjänst som ni erbjuder

Riktar ni in er på privatpersoner eller företag? Är det personer med specifika titlar på företag ni är ute efter såsom VD eller ekonomichef? Beroende på komplexiteten av uppdraget så påverkas så klart även kostnaden per möte. B2B-möten är generellt sätt dyrare än möten med privatpersoner.

  • Erfarenheten hos outsourcingföretaget

Erfarenheten hos outsourcingföretaget är också en faktor som påverkar kostnaden. Företag med mer erfarenhet kan vanligtvis erbjuda högre kvalitetstjänster, men de är också dyrare än företag med mindre erfarenhet.

  • Lokalisering

Lokalisering är också en faktor som kan påverka kostnaden. Företag som använder outsourcingföretag som är baserade i andra länder kan vanligtvis spara pengar.

Vad kostar det att outsourca mötesbokning till Fortis?

På Fortis erbjuder vi ett antal olika debiteringsmodeller. Vi erbjuder både timdebitering, provisionsbaserad debitering och en hybrid variant där man betalar en lägre timdebitering och en lägre kostnad per möte.*

Kontakta oss för att få en skräddarsydd offert!

*Beroende på er målgrupp och era tjänster/produkter så har vi inte alltid möjlighet att erbjuda alla de olika debiteringsmodellerna.

Är du nyfiken på vad det hade
kostat att oursourca er mötesbokning?