Vad är outsourcing?

Outsourcing är en affärsstrategi där ett företag anlitar en extern leverantör för att utföra en eller flera uppgifter som vanligtvis utförs av företagets egna anställda. Detta kan göras för att spara pengar, förbättra effektiviteten eller fokusera på företagets kärnverksamhet.

Outsourcing är ett vanligt förekommande fenomen i dagens globaliserade ekonomi.

Vanliga typer av outsourcing:

 • Produktion: Detta är den mest vanliga typen av outsourcing, där ett företag anlitar en extern leverantör för att tillverka företagets produkter.

 

 • IT: Ett företag kan anlita en extern leverantör för att hantera företagets IT-infrastruktur, inklusive nätverk, serverar och datalagring.

 

 • Kundansvar: Ett företag kan anlita en extern leverantör för att hantera företagets kundservice, försäljning eller marknadsföring.

 

 • Finansiering: Ett företag kan anlita en extern leverantör för att hantera företagets finanser, inklusive bokföring, redovisning och skatt.

Fördelar med outsourcing:

 • Tidsbesparing: Outsourcing kan frigöra tid för företag att fokusera på sin kärnverksamhet.

 

 • Kostnadseffektivt: Outsourcing kan hjälpa företag att spara pengar på kostnader för personal, utrustning och lokaler.

 

 • Expertis: Outsourcing kan ge företag tillgång till expertis och kompetens som de inte har internt.

 

 • Flexibilitet: Outsourcing kan ge företag flexibilitet att anpassa sin arbetsstyrka efter behov.

Vad behöver man tänka på innan man outsourcar?

 • Vad vill vi uppnå genom outsourcing?
 • Vilka uppgifter vill vi outsourca?
 • Vilken typ av extern leverantör behöver vi?
 • Hur ska vi välja rätt externa leverantör?
 • Hur ska vi hantera de potentiella riskerna?
 
Genom att noggrant överväga dessa frågor kan företag öka chanserna att outsourcingen blir en framgång!

Funderar ni på att outsourca er mötesbokning?