Mötesbokning pris | Vad kostar
det att outsourca mötesbokning?

Att outsourca mötesbokning är ett sätt för företag att spara tid, pengar och resurser. Det kan dock vara svårt att veta vad priset för en sådan tjänst är. Priset för att outsourca mötesbokning kan variera beroende på ett antal faktorer, bland annat:

  • Typen av tjänst

Det finns olika typer av mötesbokningstjänster tillgängliga, och varje typ har sitt egna unika pris. Vissa företag erbjuder timbaserade tjänster, medan andra erbjuder prestationsbaserade tjänster. 

  • Er målgrupp och den tjänst som ni erbjuder

Riktar ni in er på privatpersoner eller företag? Är det personer med specifika titlar på företag ni är ute efter såsom VD eller ekonomichef? Beroende på komplexiteten av uppdraget så påverkas så klart även priset per möte. B2B-möten är generellt sätt dyrare än möten med privatpersoner.

  • Erfarenheten hos outsourcingföretaget

Erfarenheten hos outsourcingföretaget är också en faktor som påverkar priset. Företag med mer erfarenhet kan vanligtvis erbjuda högre kvalitetstjänster, men de är också dyrare än företag med mindre erfarenhet.

  • Lokalisering

Lokalisering är också en faktor som kan påverka priset. Företag som använder outsourcingföretag som är baserade i andra länder kan vanligtvis spara pengar.

Vilka priser erbjuder Fortis för outsourcad mötesbokning?

På Fortis erbjuder vi ett antal olika debiteringsmodeller. Vi erbjuder både timdebitering, provisionsbaserad debitering och en hybrid variant där man betalar en lägre timdebitering och ett lägre pris per möte.*

Kontakta oss för att få en skräddarsydd offert!

*Beroende på er målgrupp och era tjänster/produkter så har vi inte alltid möjlighet att erbjuda alla de olika debiteringsmodellerna.

Är du nyfiken på att se vilket pris
vi kan erbjuda er för outsourcad mötesbokning?